RSS

Blog posts of '2015' 'Tháng Ba'

Facebook phát triển ứng dụng chạy trên kính thực tế ảo
Xác nhận với trang Re/code, đại diện của Facebook cho biết mạng xã hội này đang phát triển một ứng dụng có thể dùng được trên chiếc kính thực tế ảo.