Đánh giá sản phẩm Thấu kính & nam châm

Đánh giá của riêng bạn
  • Đánh giá chỉ dành riêng cho khách hàng đã đăng ký TK
*
*
  • Dở tệ
  • Tuyệt vời
Existing reviews
Cực chất!
Cực chất!
Smile Cardboard | 19/10/2015 2:22 SA
Was this review helpful? Yes No (0/1)
hỏi
sản phẩm này gồm 1 thấu kính và 1 nam châm hay 2 thấu kính và 2 nam châm
công nguyễn văn | 31/12/2015 11:09 SA
Was this review helpful? Yes No (3/0)