Đánh giá của riêng bạn
  • Đánh giá chỉ dành riêng cho khách hàng đã đăng ký TK
*
*
  • Dở tệ
  • Tuyệt vời
Existing reviews
Mua v2.0
Khi nao co hang thi goi tui 0977964444
Đại Quý Lương | 22/10/2015 6:57 SA
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Chất lượng cao giá bèo
Chất lượng cao giá bèo ^^
Smile Cardboard | 15/06/2016 12:44 SA
Was this review helpful? Yes No (0/0)