Đánh giá sản phẩm Mini bluetooth gamepad v1.0

Đánh giá của riêng bạn
  • Đánh giá chỉ dành riêng cho khách hàng đã đăng ký TK
*
*
  • Dở tệ
  • Tuyệt vời
Existing reviews
Chơi game thật đã
Sản phẩm nhỏ gọn chơi game thật đã ^^
Smile Cardboard | 16/08/2015 2:02 CH
Was this review helpful? Yes No (0/1)