Linh Kiện

Linh kiện và phụ kiện cho kính thực tế ảo Google Cardboard | Smilecardboard

Xem theo Lưới Danh sách
Sắp xếp
Hiện trên 1 trang
Lọc theo thuộc tính
  • Đường kính (mm)
  • 25
  • Tiêu cự (mm)
  • 45

Giấy Cardboard v1.1 cắt sẵn

Giấy Cardboard v1.1 cắt sẵn dùng để xếp kính thực tế ảo, không có thấu kính và nam châm.
$2.30

Cặp thấu kính lồi 45mm

Cặp thấu kính đường kính 25mm và tiêu cự 45mm dùng trong Google Cardboard và Smilecardboard
$4.50 $4.00
12 % off

Nam châm điều khiển cho Google Cardnoard

Cặp nam châm Neodymium hình nhẫn & nam châm thường hình đĩa
$2.30

Giấy Cardboard v1.2 cắt sẵn

Giấy Cardboard v1.2 cắt sẵn dùng để xếp kính thực tế ảo, không có thấu kính và nam châm.
$2.30