Đánh giá của riêng bạn
  • Đánh giá chỉ dành riêng cho khách hàng đã đăng ký TK
*
*
  • Dở tệ
  • Tuyệt vời
Existing reviews
Phiên bản cải thiện tốt và chất lượng hơn
Phiên bản cải thiện tốt và chất lượng hơn, nhất là phần thay đổi giữ được nam châm đỡ bị rớt. Chất lượng giấy cứng cáp và đẹp hơn. ^^
Smile Cardboard | 08/09/2015 1:24 SA
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Tuyệt
Hơn cả sự mong đợi :D
Khoa Nguyễn Minh | 16/01/2016 5:58 CH
Was this review helpful? Yes No (0/0)