Thấu kính & nam châm

1 bộ cặp thấu kính và nam châm điều khiển
Nhà sản xuất: Smileway Inc.
Nhà cung cấp: Smilecardboard
121.000 đ
99.000 đ

1 bộ cặp thấu kính và nam châm điều khiển

Khách hàng cũng đã mua những sản phẩm bên dưới:

Kính thực tế ảo Smilecardboard v1.2

Phiên bản chuẩn tương tự Google Cardboard v1.2
187.000 đ 149.600 đ
20 % off

Giấy Cardboard v1.2 cắt sẵn

Giấy Cardboard v1.2 cắt sẵn dùng để xếp kính thực tế ảo, không có thấu kính và nam châm.
50.600 đ

Cặp thấu kính lồi 45mm

Cặp thấu kính đường kính 25mm và tiêu cự 45mm dùng trong Google Cardboard và Smilecardboard
99.000 đ 88.000 đ
12 % off