Giấy Cardboard v1.2 cắt sẵn

Giấy Cardboard v1.2 cắt sẵn dùng để xếp kính thực tế ảo, không có thấu kính và nam châm.
Nhà cung cấp: Smilecardboard
*
50.600 đ
Tags sản phẩm
Khách hàng cũng đã mua những sản phẩm bên dưới:

Thấu kính & nam châm

1 bộ cặp thấu kính và nam châm điều khiển
121.000 đ 99.000 đ
19 % off