[FUN] Xem nhóm vũ công khiêu gợi Bambino bằng kính Smilecardboard

Xem nhóm vũ công khiêu gợi Bambino bằng kính Smilecardboard hoặc Google Cardboard ^^

Bambino 360 VR for Google Cardboard and Smilecardboard

Leave your comment