[GAMES] Insects Google Cardboard

Insects Google Cardboard quay lại một chủ đề vẫn hay được nhắc trong các bộ phim viễn tưởng.

Ngày đó cuối cùng cũng đến – cái ngày mà Trái Đất không còn đủ chỗ cho loài người và con người phải tìm kiếm những nơi đặt chân mới trong vũ trụ.
Bạn gánh trên vai sứ mạng quang vinh, lên sao Hỏa để “dọn dẹp” trước khi con người chuyển đến định cư.

Nhưng làm anh hùng không bao giờ là dễ dàng!
Những thay bước chuyển mình của lịch sử nhân loại chưa bao giờ đơn giản!
Sự chống trả của những “côn trùng sao Hỏa” không thể coi thường!
Tập trung tinh thần và chiến đấu thôi!

Insects Google Cardboard khai thác một chủ đề không mới, nhưng hấp dẫn bởi sự sống động của đồ họa và âm thanh, cách di chuyển linh hoạt của những con công trùng và tôngu cực hợp với chủ đề.
- Link: https://play.google.com/store/apps/details…

Leave your comment