Infiniti Driver's Seat VR

Một ứng dụng, Hai trải nghiệm thực tế.

Tải ửng dụng cho:

Cách trải nghiệm thực tế ảo với 

Infiniti Driver’s Seat VR Mobile App


Sử dụng với SmileCardboard

Tải ứng dụng về và sử dụng với SmileCardboard để có trải nghiệm tốt nhất

 

|

|

|

|

|

|

|

|

 

Sử dụng trên điện thoại

Tải ứng dụng về và theo dõi cách hoạt động của Ứng dụng trên diện thoại của bạn.

 

|

|

|

|

|

|

|

|

 

Tương tác trên Website

Xem và tương tác với Q60 Concept Dream Road và QX30 Concept từ bản thảo thô cho đến tương tác trên nền đồ họa.

  

Infiniti Q60 Concept

THE DREAM ROAD

Bạn sẽ vào vị trí của người lái xe với cảnh quan tuyệt đẹp, Infiniti Q60 sẽ tăng tốc đưa bạn đến những trải nghiệm tuyệt vời.


 

Infiniti QX30 Concept

Từ bản thảo thô đến tương tác đồ họa

Trải nghiệm đưa bạn đến thiết kế ba chiều, từ các bản thảo ban đầu cho đến mô hình cuối cùng.

  

 

 

Tương lai 
Infiniti Coupe


Tương lai
Infiniti Crossover

 
Sản phẩm trên đây là thông tin về Infiniti Q60 and QX30*
 
 
Leave your comment