Products tagged with 'kính thực tế ảo google cardboard v2.0'

Xem theo Lưới Danh sách
Sắp xếp
Hiện trên 1 trang

Kính thực tế ảo Smilecardboard v2.0

Dựa trên thiết kế chuẩn của Google Cardboard v2.0 được giới thiệu tại I/O 2015.
330.000 đ 198.000 đ
40 % off