Products tagged with 'smilecardboard'

Xem theo Lưới Danh sách
Sắp xếp
Hiện trên 1 trang

Angry Bots VR (demo)

** THIS IS A DEMO VERSION ONLY **...
0 đ

Giấy Cardboard v1.1 cắt sẵn

Giấy Cardboard v1.1 cắt sẵn dùng để xếp kính thực tế ảo, không có thấu kính và nam châm.
50.600 đ

Giấy Cardboard v1.2 cắt sẵn

Giấy Cardboard v1.2 cắt sẵn dùng để xếp kính thực tế ảo, không có thấu kính và nam châm.
50.600 đ

Nightmares VR (Head free)

Shoot, run and keep yourself alive until you awake!
0 đ

Kính thực tế ảo Smilecardboard v2.0

Dựa trên thiết kế chuẩn của Google Cardboard v2.0 được giới thiệu tại I/O 2015.
330.000 đ 198.000 đ
40 % off