Products tagged with 'Google Cardboard'

Xem theo Lưới Danh sách
Sắp xếp
Hiện trên 1 trang

Angry Bots VR (demo)

** THIS IS A DEMO VERSION ONLY **...
0 đ

Giấy Cardboard v1.1 cắt sẵn

Giấy Cardboard v1.1 cắt sẵn dùng để xếp kính thực tế ảo, không có thấu kính và nam châm.
50.600 đ

Giấy Cardboard v1.2 cắt sẵn

Giấy Cardboard v1.2 cắt sẵn dùng để xếp kính thực tế ảo, không có thấu kính và nam châm.
50.600 đ

Mini bluetooth gamepad v1.0

For google cardboard 3D glasses Bluetooth controller/ joystick Bluetooth gamepad for android / IOS / PC
264.000 đ 198.000 đ
25 % off

Nightmares VR (Head free)

Shoot, run and keep yourself alive until you awake!
0 đ

Kính thực tế ảo Smilecardboard v1.0

Phiên bản chuẩn tương tự Google Cardboard v1.0
0 đ

Kính thực tế ảo Smilecardboard v1.1

Phiên bản chuẩn tương tự Google Cardboard v1.1
187.000 đ 149.600 đ
20 % off

Kính thực tế ảo Smilecardboard trắng v1.1

Phiên bản chuẩn tương tự Google Cardboard
198.000 đ 149.600 đ
25 % off