RSS

Blog posts tagged with 'Immersis'

Immersis mang thế giới đến bên bạn
Máy chiếu thực tế ảo Immersis là một trong những thiết bị hỗ trợ thực tế ảo tiên tiến nhất hiện nay. MergeVR sẽ bán ra thị trường với giá 130USD vào mùa thu năm nay.