RSS

Blog posts tagged with 'Thiết bị thực tế ảo'

Thiết bị thực tế ảo sẽ cán mốc 43 triệu đơn vị vào năm 2020
Khi các thiết bị thực tế ảo đang dần phát triển và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường công nghệ, điều tất yếu chỉ trong vòng vài năm nữa, chúng ta có thể sẽ thấy được các thiết bị thực tế ảo tràn ngập trên thị trường.