RSS

Blog posts tagged with 'kế hoạch'

Oculus Rift sẽ không "chơi" với Mac OS
Oculus không có kế hoạch hỗ trợ Mac OS ít nhất là trong tương lai gần. Đó là tuyên bố mới nhất của Palmer Luckey, CEO của Oculus, khi được hỏi về việc liệu Oculus Rift có hỗ trợ hệ điều hành nào khác ngoài Windows ví dụ như Mac OS trong một cuộc phỏng vấn ngắn tại E3 2015.