RSS

Blog posts tagged with 'phát triển'

Facebook phát triển ứng dụng chạy trên kính thực tế ảo
Xác nhận với trang Re/code, đại diện của Facebook cho biết mạng xã hội này đang phát triển một ứng dụng có thể dùng được trên chiếc kính thực tế ảo.