RSS

Blog posts tagged with 'theo dõi mắt'

Fove là kính thực tế ảo theo dõi mắt đầu tiên trên thế giới
Kính Oculus Rift là bước tiến đầu tiên mang thực tế ảo đến với người dùng. Nhưng xét về cơ bản thì các tính năng VR chỉ là sự thay thế cho việc sử dụng chuột di chuyển đến nơi bạn muốn bằng việc gắn một thiết bị định vị trên đầu. Hoặc hiện nay có loại kính thực tế ảo có thể kết hợp với máy chạy bộ, giúp người dùng có cảm giác thoát khỏi không gian nhỏ hẹp tại nhà, nhưng vẫn chưa tạo được cảm giác trải nghiệm thế giới ảo hoàn toàn. Nhằm khắc phục hạn chế đó, Fove ra đời và trở thành kính thực tế ảo đầu tiên tích hợp khả năng theo dõi trực tiếp từ mắt.