Linh Kiện

Linh kiện và phụ kiện cho kính thực tế ảo Google Cardboard | Smilecardboard

Xem theo Lưới Danh sách
Sắp xếp
Hiện trên 1 trang
Lọc theo thuộc tính
  • Đường kính (mm)
  • 25
  • Currently shopping by:
  • Tiêu cự (mm): 45
  • Nguyên vật liệu: Acrylic

Cặp thấu kính lồi 45mm

Cặp thấu kính đường kính 25mm và tiêu cự 45mm dùng trong Google Cardboard và Smilecardboard
99.000 đ 88.000 đ
12 % off